Energy Tour 2016

Energy Tour 2016

:   České ekologické manažerské centrum (CEMC) Vás srdečně zve na cyklus seminářů zaměřený na aktuální témata z oblasti energetiky. Přednášejícími jsou přední experti z oboru. Semináře proběhnou v říjnu a listopadu v Praze, Jihlavě a Olomouci, a to ve spolupráci s místními Kraji. Vstup je pro…
Více
TVIP2017

TVIP2017

: České ekologické manažerské centrum, z. s. Vás srdečně zve na Týden vědy a inovací pro praxi a životní prostředí (TVIP 2017) zastřešující symposium ODPADOVÉ FÓRUM a konferenci APROCHEM. TVIP otevírá prostor pro výměnu zkušeností a názorů v oblasti problematiky interakcí lidské společnosti a životního prostředí.…
Více
Řešíte problémy s uplatněním vaší inovativní technologie?

Řešíte problémy s uplatněním vaší inovativní technologie?

: Evropská komise zahájila jedinečný program ETV na podporu inovací a i vy můžete využívat výhod tohoto programu, nyní s 50% cenovým zvýhodněním! Cílem ETV je podpořit inovativní technologie (produkt, dílčí či ucelená technologie, inženýrské řešení, služba) s výrazně pozitivním vlivem na životní prostředí…
Více
Co je CEMC

Co je CEMC

: CEMC - České ekologické manažerské centrum je sdružením organizací, individuálních podnikatelů a environmentálních expertů. Vyznáváme environmentálně, ekonomicky přijatelný a sociálně odpovědný podnikatelský přístup. Usilujeme o takové změny v environmentální politice, aby zbytečně nebránila podnikání a která…
Více
CEMC ETVCZ

CEMC ETVCZ

Ověřování environmentálních technologií (EU ETV) je metodika hodnocení shody mezi prohlášením výrobce/dodavatele o výkonnosti produktu a jeho skutečnými provozními výkonovými parametry.

Každý, kdo užije metodiku EU ETV má jistotu, že při jejím dodržení budou získané výsledky průkazné a opakovatelné. Akreditovaný odborný orgán CEMC ETVCZ je oprávněn udělovat mezinárodně uznávané certifikace. Spojte důvěryhodnost nezávislého testování s marketingovou podporou vaší technologie. Další informace CEMC ETVCZ, kontaktujte nás: 274 784 416, ondracek@cemc.cz,

Více
Třetí ruka - více času na podstatné!

Třetí ruka - více času na podstatné!

Informační portál v oblasti průmyslové ekologie - přehledně a vše na jednom místě. Denně přináší aktuální a nejdůležitější zprávy. Sleduje legislativu od návrhu až po jednání v Parlamentu ČR! Monitorujeme dotační příležitosti, veřejné zakázky a odborné akce. Nabízíme i věrnostní katy - to jsou hodnotné slevy a výhodnější služby pro naše předplatitele. Vaše PR na webu určitě nemůže chybět!

Více
Odpadové forum

Odpadové forum

Je odborný měsíčník zabývající se všemi aspekty, které souvisejí s odpadovým hospodářstvím. To znamená předcházením vzniku odpadu, nakládáním s ním a jeho využíváním nebo odstraňováním. Do oblasti zájmu rovněž náležejí druhotné suroviny, náhradní paliva, ale i odstraňování ekologických zátěží. Hlavním posláním časopisu je vzdělávání odborné veřejnosti jak v soukromém sektoru, tak ve veřejné správě. Současně je fórem k výměně zkušeností, informování o nejnovějších trendech a změnách v legislativě u nás i v Evropské unii. Časopis je vydáván od roku 2000. Vychází vždy 11 čísel v roce, většinou první středu v měsíci v rozsahu minimálně 32 stran formátu A4.

Více
WASTE FORUM

WASTE FORUM

je elektronický recenzovaný časopis určený především pro původní vědecké práce ze všech vědních oborů, jejichž předmětem jsou odpady (bez ohledu na skupenství a povahu), předcházení jejich vzniku, nakládání s nimi a jejich využití či odstranění. Součástí zájmového oboru časopisu je rovněž odstraňování ekologických zátěží, jak starých, tak následků havárií. Oficiální oborové zařazení časopisu je: Vědy o zemi/Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace a Vědy o zemi/Kontaminace a dekontaminace půdy včetně pesticidů.

Více
Envi služby

Envi služby

Je databáze o environmentální službách působících na území ČR. V současné době je v ní zachyceno cca 1 000 subjektů, které CEMC kontaktoval v průběhu řešení svých projektů. S touto databází počítáme na podporu nové aktivity CEMC, kterou je hodnocení ekoinovací produktů, technologií a inženýrských řešení. Databáze je dobrovolná, zdarma a volně přístupná pro potřeby všech, kteří mají zájem o environmentální služby.

Více
Na kávě v CEMC

Na kávě v CEMC

Diskuze na aktuální environmentální téma s důrazem na odpadové hospodářství je cílem nového videopořadu Českého ekologického manažerského centra (CEMC): Na kávě v CEMC. Premiéru si pořad odbyl v polovině ledna a téma bylo zcela zásadní: nový zákon o odpadech a Plán odpadového hospodářství České republiky. Do studia přijali pozvání Petr Havelka (Česká asociace odpadového hospodářství), Pavla Finfrlová (EKOS Hradec Králové, a. s.) a Richard Blahut (Sdružení veřejně prospěšných služeb). Pořad ke shlédnutí ZDE.

Více

KALENDÁŘ